Despre proiect

Proiectul "INNO-JOBS: „Crearea oportunitatilor de angajare în regiunea transfrontalieră prin identificarea de locuri de muncă inovatoare şi furnizarea de formare specializată" este o iniţiativă  bulgaro-română. Acest proiect este implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Liderul de organizaţie al proiectului este reprezentat de catre Asociaţia "Scoala de afaceri si agricultura Dobrogea", Bulgaria iar partenerul este  reprezentat de ONG-ul "Mare Nostrum", România. Ambele organizaţii lucrează în strânsă legatura in vederea atingerii obiectivelor si scopurilor proiectului.

INNO-JOBS va contribui la reuniunea oamenilor, comunităţilor şi economiilor din regiunea de graniţă România-Bulgaria pentru a participa la cooperarea economică , utilizand resursele umane  transfrontaliere şi avantajele lor într-un mod durabil printr-un schimb de oportunităţi de angajare şi stabilirea de servicii transfrontaliere de formare profesionala pentru a se potrivi cel mai bine nevoile pieţei integrate în  aceasta regiune.

Prin exploatarea intereselor comune de afaceri în Dobrogea, se urmareste a se a îmbunătăţi nivelul de educaţie şi cooperare economica pentru zona transfrontalieră, in sectoare precum turismul şi agricultura, şi totodata, a se preveni divergenţele economice din regiunile de frontieră dintre cele două ţări prin elaborarea de instrumente şi mijloace stimulente pentru R&D şi prin promovarea inovaţiei de înaltă tehnologie în turism şi agricultura.    

INNO-JOBS va avea un impact asupra stimularii şi consolidarii legăturilor transfrontaliere şi de schimb prin acţiuni de cooperare între centrele de educaţie / instruire profesionala, instituţiile locale şi regionale, şi de afaceri.